Công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở

Hướng dẫn đầy đủ về các loại hợp đồng, văn bản nhà ở bắt buộc phải có công chứng; hồ sơ, thủ tục công chứng.

Các hợp đồng, văn bản nhà ở bắt buộc phải có công chứng gồm: 

 

 • - Hợp đồng mua bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân,
 • - Hợp đồng tặng cho nhà ở giữa cá nhân với cá nhân, 
 • - Hợp đồng thế chấp nhà ở,
 • - Hợp đồng thuê nhà ở của cá nhân có thời hạn từ 6 tháng trở lên,
 • - Biên bản phân chia di sản thừa kế;
 • - Văn bản khai nhận di sản thừa kế. 
 
 
A. Công chứng hợp đồng, giao dịch được soạn sẵn
 
1. Hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở
 
 • - Phiếu yêu cầu công chứng (do cơ quan công chứng cũng cấp);
 • - Dự thảo hợp đồng, giao dịch;
 • - Bản sao giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở;
 • - Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
 
Nếu là Việt kiều phải kèm theo các giấy tờ chứnh minh đủ điều kiện được tham gia giao dịch về nhà ở như Hộ chiếu hợp lệ, Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam…
 
2. Thủ tục công chứng
 
 • - Bước 1: Các bên đến công chứng nộp hồ sơ cho công chứng viên, khi đi đem theo bản chính giấy tờ sở hữu nhà ở để công chứng viên đối chiếu
 • - Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và vào sổ công chứng
 • Trường hợp cần làm rõ các vấn đề liên quan thì yêu cầu người đề nghị công chứng giải trình hoặc tiến hành thẩm tra, xác minh. Nếu không làm rõ được thì trả lại hồ sơ công chứng
 • - Bước 3: Công chứng viên kiểm tra dự thảo, nếu có nội dung sai pháp luật thì yêu cầu người đề nghị công chứng chỉnh sửa lại dự thảo. Nếu dự thảo không được chỉnh sửa lại thì từ chối công chứng và trả lại hồ sơ công chứng
 • - Bước 4: Các bên đọc lại dự thảo và ký vào hợp đồng, giao dịch. Côg chứng viên chứng nhận vào hợp đồng, giao dịch.
 • - Bước 5: Bên yêu cầu công chứng nộp lệ phí công chứng và nhận lại hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
 
B. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo
 
1. Hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở
 
 • - Phiếu yêu cầu công chứng;
 • - Bản sao giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở;
 • - Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
Nếu là Việt kiều phải kèm theo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được tham gia giao dịch về nhà ở như Hộ chiếu hợp lệ, Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam…
 
2. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch
 
 • - Bước 1: Các bên đến công chứng nộp hồ sơ cho công chứng viên, khi đi đem theo bản chính giấy tờ sở hữu nhà ở để công chứng viên đối chiếu
 • - Bước 2: Cơ quan công chứng xem xét, nếu các bên đủ điều kiện tham gia giao dịch thì lập hợp đồng. Nếu thấy cần thiết thì kiểm tra, xác minh.
 • - Bước 3: Các bên đọc lại hợp đồng, giao dịch, nếu đồng ý thì ký vào hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên chứng nhận vào hợp đồng, giao dịch
 • - Bước 4: Người đề nghị công chứng nộp lệ phí công chứng và nhận lại hợp đồng, giao dịch đã công chứng. Thời hạn công chứng: không quá 02 ngày làm việc. Nếu hợp đồng, giao dịch phức tạp thì tối đa không quá 10 ngày làm việc. Thời hạn kiểm tra, xác minh (nếu có) không tính vào thời hạn công chứng
 
Nguồn: Cục Quản lý nhà