• Hợp đồng mua bán nhà ở

  Hợp đồng mua bán nhà ở

  Cung cấp một số mẫu hợp đồng liên quan đến việc mua bán nhà ở dành cho cá nhân.

 • @@5QGlv

  @@5QGlv

  Một số lưu ý về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở và mua bán nhà ở không có quyền sử dụng đất ở.

 • Trình tự thủ tục mua bán nhà ở

  Trình tự thủ tục mua bán nhà ở

  Một số lưu ý về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở và mua bán nhà ở không có quyền sử dụng đất ở.

 • Công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở

  Công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở

  Hướng dẫn đầy đủ về các loại hợp đồng, văn bản nhà ở bắt buộc phải có công chứng; hồ sơ, thủ tục công chứng.

 • Những lưu ý khi ký hợp đồng mua bán bất động sản

  Những lưu ý khi ký hợp đồng mua bán bất động sản

  Tranh chấp đất đai diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Mà nguyên nhân của nó thì vô vàn, trong đó có một số nguyên nhân đến từ việc giấy tờ mua bán không rõ ràng, hợp đồng đặt cọc và hợp đồng góp vốn thiếu yếu tố ràng buộc hai bên. Vì thế, khi làm thủ tục sang nhượng quý khách hàng cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Trình tự thủ tục mua bán nhà ở

  Trình tự thủ tục mua bán nhà ở

  Một số lưu ý về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở và mua bán nhà ở không có quyền sử dụng đất ở.