Thiết kế kiến trúc
Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp CDS

477 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: 04-8624842 - Fax: 04-8626988
E-mail: [email protected] | Website:

 

Lĩnh vực chuyên ngành
 
Tư vấn đầu tư xây dựng, lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế - tổng dự toán; giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình xây dựng, giám sát chất lượng chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí, điện lực, kỹ thuật lạnh, dây truyền chế biến thực phẩm, thiết bị y tế, thiết bị điện tử; Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá thầu; Thiết kế cấp nhiệt, thông gió, điều hòa không khí, máy, thiết bị nhiệt, tổng mặt bằng, cấp thoát nước, cấp điện; Quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý nước thải, rác thải; Khảo sát địa chất, đo đạc địa hình; Đánh giá hiện trạng, thí nghiệm, xác minh nguyên nhân sự cố công trình; Thí nghiệm, đo lường, kiểm định, kiểm tra đánh giá chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị; Thi công, lắp đặt; Kinh doanh thương mại tổng hợp.