Thiết kế kiến trúc
Tìm kiếm

Công ty cổ phần tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội (UAC)

Số 25 Phố Bùi Ngọc Dương - Hà Nội
ĐT: 84.4.38634.648 - Fax: 84.4.38.8632.882
E-mail: [email protected] | Website: http://www.uac.com.vn

 

Tiền thân là một doanh nghiệp thuộc Sở xây dựng Hà Nội, được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam từ năm 1976.
 
Từ tháng 07 năm 2004 UAC được chuyển sang trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị và đã tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của nhà nước và thành phố.
 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 
1.   Tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng ( chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã đăng ký kinh doanh)
2.   Thiết kế tổng mặt bằng, kết cấu:  đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thiết kế kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp;
3.   Thiết kế các công trình cầu, đường bộ;
4.   Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng công trình, thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
5.   Thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, quy hoạch tổng mặt bằng công trình: đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nông nghiệp. lâm nghiệp (kho, lán, trại, trạm);
6.   Thiết kế quy hoạch khu đô thị, nông thôn, khu công nghiệp;
7.   Thiết kế điện: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp;
8.   Thiết kế san nền, hệ thống cấp thoát nước, đường nội bộ: đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
9.   Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, môi trường môi sinh và đánh giá tác động môi trường với các dự án xây dựng công trình. Khảo sát kinh tế xã hội và điều tra lưu lượng giao thông;
10. Thiết kế kỹ thuật, thiết kế công nghệ, thiết kế kỹ thuật thi công xây dựng, lập tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị và nông thôn
11. Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế, tổng dự toán
12. Đầu tư phát triển khu đô thị, khu công gnhiệp, khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí, kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà, xưởng, kho bãi, kinh doanh dịch vụ văn phòng
13. Xây dựng công trình dân dụng , thương mại, công nghiệp, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật , thực hiện tổng thầu EPC,BOT, BT các dự án đầu tư xây dựng;
14. Nghiên cứu, ứng dụng, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và thiết kế khảo sát thi công xây dựng;
15. Tư vấn giám sát các công trình xây dựng , lắp đạt thiết bị trong lĩnh vực : dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
16. Lập dự án , tư vấn thiết kế hệ thống đường dây điện thoại, truyền hình, camera;
17.  Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;
18. Đo đạc bản đồ địa chính, địa hình để phục vụ cho việc: quy hoạch phát triển đô thị, phát triển vùng, quản lý đất đai, địa giới hành chính, quy hoạch sử dụng đất; Công tác trắc địa công trình: lún, nghiêng, biến dạng, định vị tuyến, lập hồ sơ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng và phục vụ cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất;
19. Tổ chức quản lý dự án, kiểm tra và chứng nhận sự phù hựp về chất lượng công trình xây dựng
20. Đánh giá bất động sản
21. Môi giới bất động sản;
22. Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
23. Phạm vi hoạt động: trong nước và quốc tế.