Ngành nghề khác
Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Minh

94 Mã Mây, Hoàn Kiếm
ĐT: (84-4) 38280702 - 39341817, 39341816 - Fax: (84-4) 38269370
E-mail: | Website: www.thienminhtravel.com

 

Mục tiêu chiến lược của Thiên Minh là trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, và dịch vụ khách sạn tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Nhờ sở hữu một hệ thống quản lý tốt, sáng tạo, minh bạch, nguồn tài chính dồi dào, và sự chia sẻ kinh nghiệm điều hành giữa các công ty thành viên, Công ty Thiên Minh tin tưởng vào tầm nhìn phát triển của mình.
 
Với nguồn vốn và nguồn lực đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, Thiên Minh sẽ đầu tư nhằm nâng cao tính hiệu quả của hệ thống công ty thành viên, mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời đầu tư hướng tới khai thác những thị trường du lịch mới.