Ngành nghề khác
Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (Maseco)

78A Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q. Phú Nhuận
ĐT: (84-8) 38444861 - Fax: (84-8) 38443264
E-mail: [email protected] | Website: www.maseco.com.vn

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (tên viết tắt là MASECO) là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty Vật tư Dịch vụ và du lịch Phú Nhuận theo quyết định số 971/QD8-TTg ngày 02/8/2001 của Thủ Tướng Chính phủ.

Là doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực: thương mại, xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử, dịch vụ, khách sạn nhà hàng và kinh doanh bất động sản.

Hoạt động kinh doanh của công ty trong nhiều năm qua đã có bước tăng trưởng và phát triển đáng kể, cả về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập đời sống cán bộ công nhân lao động và đóng góp cho phúc lợi xã hội.

Tổng doanh thu bình quân mỗi năm thực hiện trên 700 tỷ đồng, trong đó công ty duy trì kim ngạch xuất khẩu mỗi năm trên 17 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng mỗi năm.

Để đạt được những thành quả đó, công ty xác định hướng đi đúng đắn phù hợp với thực tế, kiên trì xây dựng từng ngành hàng kinh doanh, đội ngũ cán bộ công nhân lao động luôn năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức kỷ luật, giữ vững đoàn kết gắn bó.

 

Lĩnh vực hoạt động:

 

- Thương mại - sản xuất

- Nông sản

- Bất động sản

- Nhà hàng khách sạn