Ngành nghề khác
Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành

426-430 Nguyễn Trãi, Q5
ĐT: ( 84.8) 39234789 / 39233418 / 39232629 / 39232630 / 38363715 - Fax: (84.8) 3923 4560
E-mail: | Website: