Ngành nghề khác
Tìm kiếm

Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Chính Giáo Dục

25 Hàn Thuyên
ĐT: +84-4-39747322 - Fax: +84-4-39747321
E-mail: | Website: http://efi.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục là Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1474/QĐ-TCNS ngày 19 tháng 12 năm 2007. Công ty thành lập dưới hình thức công ty cổ phần và hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Công ty có số vốn điều lệ là 35.700.000.000 đồng. Cơ cấu sở hữu của Công ty hiện tại là cổ đông nhà nước nắm 25,04% và phần còn lại thuộc các cổ đông trong ngoài công ty.

Không giống như các Công ty con khác trong Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là chuyên về phát hành sách giáo khoa, thiết bị trường học và các dịch vụ liên quan đến việc in, phát hành sách, Công ty Đầu tư Tài chính Giáo dục ra đời với mục tiêu, chiến lược phát triển riêng nhằm phát huy tối đa thương hiệu, lợi thế sẵn có của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam. Công ty đã xác định được hướng đi cho mình nhằm mục tiêu phát triển bền vững, tạo được lợi ích cho các cổ đông và ngày càng nâng cao uy tín thương hiệu của Công ty nói riêng và của NXBGD Việt Nam nói chung. Hướng đi của Công ty là tập trung phát triển vào 3 ngành nghề kinh doanh chính:

- Quản lý, khai thác và kinh doanh BĐS, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ quản lý toà nhà và liên doanh xây dựng dự án BĐS tại Giảng Võ.

- Đầu tư TC vào một số đơn vị có hiệu quả kinh doanh tốt trong NXB.

- Đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào tạo (trường học).

Ngoài ra không thể không kể đến các hoạt động kinh doanh đã đem lại doanh thu lớn cho Công ty trong thời gian vừa qua:

- Kinh doanh giấy.

- Cung cấp nội thất thư viện trường học.