Ngành nghề khác
Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn

Lô 04, 05 KCN Điện Nam - Điện Ngọc
ĐT: 84-510-3946-345 - Fax: 84-510-3946-333
E-mail: [email protected] | Website: http://vhg.com.vn

 

Ngày 14/07/2003 Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt-Hàn (VIET-HAN CORPORATION) được thành lập


Ngày 28/01/2008 Cổ phiếu VIET-HAN CORPORATION (VHG) chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

 

Ngành nghề kinh doanh


Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3303070039 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 14/07/2003, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 10/04/2008.

    * Sản xuất cáp viễn thông: sợi đồng, sợi quang học, truyền dữ liệu…

    * Sản xuất dây cáp điện

    * Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp và dân dụng

    * Sản xuất các sản phẩm từ sợi thủy tinh

    * Sản xuất vật liệu xây dựng

    * Khai thác, chế biến quặng đồng

    * Khai thác, chế biến các khoáng sản

    * Đầu tư hạ tầng: giao thông, phát điện, khu công nghiệp, bất động sản

    * Kinh doanh thương mại

    * Trồng cây công nghiệp