Đầu tư dự án
Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Điểm công nghiệp sạch Phú Lãm - Hà Đông
ĐT: +84-4-33.535.888 - Fax: +84-4-33.534.063
E-mail: [email protected], [email protected] | Website: http://haiphat.com.vn


Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (tiền thân là Công ty cổ phần Xây dựng – Du lịch Hải Phát) được thành lập ngày 15/12/2003 trên cơ sở kết nối ý tưởng kinh doanh và thế mạnh riêng rẽ của các thành viên sáng lập, tạo nên sức mạnh tổng hợp để trở thành một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thi công các công trình xây dựng.
Giới thiệu công tyCác thế mạnh riêng sẵn có của các sáng lập viên bao gồm:

    * Kinh nghiệm đầu tư và quản lý các dự án bất động sản của các sáng lập viên (khẳng định bằng những thành quả kinh tế được ghi nhận).
    * Kinh nghiệm xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, xây lắp đường dây và trạm điện.
    * Khả năng và bề dầy về quan hệ của các cổ đông với đối tác chiến lược liên quan.
    * Khả năng huy động nguồn lực tài chính từ nhiều nguồn khác nhau: Quỹ đầu tư, ngân hàng, phát hành chứng khoán...

Việc kết hợp hài hòa những thế mạnh của các cổ đông sáng lập sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.


Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty.

    * Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà. Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi. Xây lắp đường dây và trạm điện đến 35KV, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
    * Du lịch sinh thái và các dịch vụ phục vụ khách du lịch;
    * Kinh doanh Bất động sản;
    * Dịch vụ thương mại tổng hợp. Kinh doanh vật liệu xây dựng;
    * Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gỗ;
    * Chế biến lâm sản ( mặt hàng Nhà nước không cấm);
    * Sản xuất kinh doanh thiết bị điện;
    * Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
    * Thoát nước và xử lý nước thải;
    * Kinh doanh vận tải bằng ôtô. Vận tải khách theo tuyến cố định. Vận tải khách bằng taxi, Vận tải khách theo hợp đồng. Vận tải khách du lịch. Vận tải hàng.;
    * Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
    * Phá dỡ công trình;
    * Chuẩn bị mặt bằng;
    * Lắp đặt hệ thống điện;
    * Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
    * Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
    * Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
    * Vận tải đường thuỷ;
    * Khách sạn;
    * Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.