Ngành nghề khác
Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Công nghệ BB - Tập đoàn Đầu tư Long Giang

KCN Quốc Oai, Km19 đường Láng - Hòa Lạc, Quốc Oai
ĐT: 04 3 940 337 - Fax: 04 3 940 338
E-mail: [email protected] | Website: www.bluebird.hn.vnn.vn

 

Công ty Cổ phần Công nghệ BB - Tập đoàn Đầu tư Long Giang

Tên tiếng Anh  : Bluebird Technology Joint Stock Company.

Vốn điều lệ      : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ  đồng)


Trong đó: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang chiếm 35% vốn góp (tương đương với giá trị cổ phần là 28 tỷ đồng).Các ngành nghề kinh doanh chính:


- Kinh doanh hạ tầng khu đô thị và công nghiệp, nhà ở;

- Buôn bán tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong các lĩnh vực về giấy;

- Buôn bán tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong các lĩnh vực về thiết bị máy móc, phương tiện vận tải, thiết bị xây dựng, các thiết bị chuyên dùng trong phát thanh truyền hình, viễn thông, điện tử;

- Dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, phát thanh truyền hình, các dịch vụ về quảng cáo.