Đầu tư dự án
Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ (Coma6)

Xã Tây Mỗ - Huyện Từ Liêm
ĐT: +84 (4) 834 9985 - Fax: +84 (4) 839 0169
E-mail: [email protected] | Website: www.coma6.com.vn

 

Được Bộ xây dựng thành lập năm 1966 lấy tên là nhà máy kiến trúc xây dựng Đại Mỗ thuộc liên hiệp các xí nghiệp  cơ khí và xây dựng - Bộ xây dựng.


Là doanh nghiệp nhà nước được Bộ xây Dựng căn cứ ra quyết định thành lập doanh nghiệp số 167A/BXD –TCLĐ ngày 5 tháng  5 năm 1993 quy định chức năng , nhiệm vụ cơ cấu và tổ chức , được lập lại trên cơ sở sắp xếp lại và được quyết định đổi tên số 405/ BXD –TCLĐ ngày 10 tháng 4 năm 1996 của Bộ xây dựng lấy tên là công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ trực thuộc Tổng công ty cơ khí xây dựng - Bộ xây dựng. Thực hiện chủ trương chung của Thủ tướng Chính Phủ về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước . Hiện nay, Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ đã chính thức chuyển  thành Công ty  Cổ phần Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ theo quyết định số 1764/Q Đ –BXD ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ xây dựng .


Trong hơn 40 năm xây dựng , trưởng thành và phát triển , từ năm 1997 đến nay Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ - COMA6 (Doanh nghiệp Nhà nước Hạng 1, - Bộ Xây dựng xếp loại) được các đối tác bạn hàng tín nhiệm, uy tín của công ty trên thị trường xây dựng và lĩnh vực gia công chế tạo lắp đặt các cấu kiện thép cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp ngày càng được nâng cao .