Môi giới - Phân phối BĐS
Tìm kiếm

Công ty cổ phần Bất động sản Việt Đỏ

114 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân
ĐT: (84-4) 3554 4363 - 3554 4339 - Fax: (84-4) 7303 5556
E-mail: | Website: www.redviet.com - www.redviet.vn

 

Ngành nghề kinh doanh:

    * Kinh doanh các dịch vụ của sàn giao dịch bất đông sản (môi giới, quảng cáo, định giá, đấu thầu, tư vấn, đấu giá, ký gửi,….)


    * Tư vấn đào tạo và đào tạo chuyên sâu về kinh doanh bất động sản


    * Đầu tư, kinh doanh bất động sản, bất động sản du lịch


    * Thi công xây dựng, triển khai các dự án bất động sản


    * Kinh doanh dịch vụ du lịch


    * Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng bất động sản