Môi giới - Phân phối BĐS
Tìm kiếm

Công ty Bất động sản Song Phát

266 - 268 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Quận 3
ĐT: (08) 3835 1565 – 3835 3905 - Fax: (08) 3833 4262
E-mail: | Website: www.songphat.net


TẦM NHÌN

SONG PHÁT hướng đến mục tiêu trở thành công ty Tiếp thị và Phân phối bất động sản số một tại Việt Nam và khu vực.


SỨ MỆNH

Sứ mệnh của SONG PHÁT là cung cấp những dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng, phù hợp với các khả năng đa dạng của khách hàng và thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng.