Thi công - Giám sát xây dựng
Tìm kiếm

Tập đoàn Xây dựng HYUNDAI E&C

Phường Hà Cầu - quận Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 04. 33119011 - Fax:
E-mail: | Website: http://www.hillstate.com.vn/

Tập đoàn Xây dựng HYUNDAI E&C:

- Năm 2009 được đánh giá năng lực thi công dẫn đầu ngành xây dựng Hàn Quốc
- Là công ty xâu dựng đạt đánh giá tín dụng cao nhất Hàn Quốc AA
- Bộ phận Xây dựng HYUNDAI là đơn vị duy nhất của Hàn Quốc đạt bình chọn Top 20 DJSI
- Là công ty duy nhất về thiết kế xây dựng nằm trong bình chọn "50 doanh nghiệp tiêu biển Hàn Quốc"