Đầu tư dự án
Tìm kiếm

Công ty TNHH XD-SX-TM Tài Nguyên

6E Tú Xương, P.7, Q.3
ĐT: (08) 3932 0533 - 3932 2299 - Fax: (08) 3932 0531
E-mail: kentonresidences@colliers.com | Website: www.kenton.com.vn