Tài chính & Pháp lý
Tìm kiếm

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC

Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
ĐT: (+844) 38241990/1 - Fax: (+844).38253973
E-mail: aasc-ndd@hn.vnn.vn | Website: www.aasc.com.vn


Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – AASC chuyển đổi từ Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính (AASC), là Công ty được thành lập đầu tiên của Viêt Nam theo Quyết định Số 164 – TC/QĐ/TCCB ngày 13/05/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Lĩnh vực hoạt động của công ty: Dịch vụ Kế toán, Kiểm toán, Tư vấn Tài chính, Thuế, Định giá tài sản, Xác định giá trị Doanh nghiệp, Tư vấn cổ phần hóa, Thẩm định dự toán, Tổng dự toán,…

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Số 63 Trần Khánh Dư – Phường Tân Định – Quận 1 – TP HCM
Tel: 84 – 8 – 5265796/7 - Fax : 84 – 8 – 8435590

Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh

Địa chỉ : Số 02 Nguyễn Văn Cừ - Phường Hồng Hải – TP Hạ Long – Quảng Ninh
Tel: 84 – 033 – 627571 - Fax : 84 – 033 - 627572