Đầu tư dự án
Tìm kiếm

Công ty CP May Hồ Gươm

201 Trương Định, Q.Hoàng Mai, Hà Nội , Việt Nam
ĐT: 844-36622574/ 36624559 - Fax: 844-36621111
E-mail: mayhoguom@hn.vnn.vn | Website: www.mayhoguom.com.vn

 

Công ty cổ phần may Hồ Gươm (MAY HO GUOM) thành lập là một khối liên kết giữa các xí nghiệp trung ương của Nhà Nước trong lĩnh vực dệt may . 
 
MAY HO GUOM đóng nhiều vai trò khác nhau : sảnxuất , xuất nhập khẩu và là một mạng lưới tiêu thụ bán buôn hay bán lẻ hàng dệt may . Các hoạt động của MAY HO GUOM được đa dạng hóa từ : đầu tư , sản xuất , cung cấp nguyên liệu đến việc kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đều tuân theo Pháp luật Việt Nam.
 
Ngoài ra , MAY HO GUOM - chiếc chìa khóa của Hiệp Hội Dệt May Việt Nam tư vấn cho Chính Phủ trong việc định hướng và phát triển các khu dệt may của địa phương .Các công ty thành viên của công ty được đồng bộ hóa với các nhà máy hiện đại từ : kéo sợi , dệt , in , nhuộm hoàn tất và may mặc . Kết quả là chúng tôi có thể cung cấp rất nhiều loại sản phẩm khác nhau như :sợi , vải và hàng may mặc cho tất cả các thị trường khác nhau .
 
Phương châm của chúng tôi là tồn tại và phát triển cùng khách hàng . Giai đoạn hội nhập với các tổ chức nước ngoài như AFTA , WTO sắp tới đây , công ty trong tiến trình đầu tư của mình sẽ đổi mới và nâng cấp công nghệ . Chúng tôi cũng xem xét đến việc mở rộng sản xuất , nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đa dạng hóa các sản phẩm của mình để đáp ứng các yêu cầu to lớn và và cấp thiết của các khách hàng trong và ngoài nước .
 
Phương châm của chúng tôi là tồn tại và phát triển cùng khách hàng . Giai đoạn hội nhập với các tổ chức nước ngoài như AFTA , WTO sắp tới đây , công ty trong tiến trình đầu tư của mình sẽ đổi mới và nâng cấp công nghệ . Chúng tôi cũng xem xét đến việc mở rộng sản xuất , nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đa dạng hóa các sản phẩm của mình để đáp ứng các yêu cầu to lớn và và cấp thiết của các khách hàng trong và ngoài nước .
 
Phương châm của chúng tôi là tồn tại và phát triển cùng khách hàng . Giai đoạn hội nhập với các tổ chức nước ngoài như AFTA , WTO sắp tới đây , công ty trong tiến trình đầu tư của mình sẽ đổi mới và nâng cấp công nghệ . Chúng tôi cũng xem xét đến việc mở rộng sản xuất , nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đa dạng hóa các sản phẩm của mình để đáp ứng các yêu cầu to lớn và và cấp thiết của các khách hàng trong và ngoài nước .