Đầu tư dự án
Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt

275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân
ĐT: 04.35510186 - 0943 622 622 - Fax: 04.35510188
E-mail: hungviet@golden-land.vn | Website: www.goldenland.com.vn

Công ty CPTM Hưng Việt thuộc tập đoàn đầu tư tài chính Hoàng Huy là chủ đầu tư dự án Goldenland Building theo:


- Giấy đăng kí kinh doanh của Công ty CP TM Hưng Việt cấp ngày 21 tháng 7 năm 2006 do Phòng đăng kí KD số 2 thuộc sở KH và đầu tư TP HN.


- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 22 tháng 4 năm 2009