Môi giới - Phân phối BĐS
Tìm kiếm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Lê

Số nhà 33, P.Cao Thắng, Tp.Hạ Long
ĐT: 0-33-381-2299 - Fax: 0-33-381-2456
E-mail: info@bdsphucle.com | Website: www.bdsphucle.com


Lĩnh vực kinh doanh

 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Sàn giao dịch bất động sản.

- Hoạt động cho thuê tài chính; Hoạt động trung gian tiền tệ; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; Hoạt động cấp tín dụng;

- Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;

- Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng;

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Khách sạn